Je 5G technologie nebezpečná?

23.08.2020

Rozíření nové komunikační technologie s sebou nese žhavou debatu v médiích i na sociálních sítích. Mají obavy kritiků této technologie vědecký základ, nebo mluví hlavně emoce? V tomto strukturovaném streamu se pokusím prezentovat články a studie, které snad poskytnou kýženou odpověď.

Zdroje:

Základní shrnující info o 5G 

https://www.wired.com/story/wired-guide-5g/ 

https://protei.me/blog/telecom-news/the-mobile-wireless-communication-technology-journey/ 

https://www.wikiskripta.eu/w/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum   

https://media.defense.gov/2019/Apr/03/2002109302/-1/-1/0/DIB_5G_STUDY_04.03.19.PDF 

Opalování https://www.scientificanimations.com/chemistry-of-skin-tanning/ 

Výkon mikrovlnek https://hypertextbook.com/facts/2007/TatyanaNektalova.shtml 

Lékaři za bezpečné technologie (zdroj mnoha studií, o kterých jsem mluvil) https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/  


Legislativa https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-1/zneni-20080430#p12-1 

Emisní (expoziční) limity
 https://www.icnirp.org/en/frequencies/radiofrequency/index.html 

Mnou citované stránky na webu stop5g.cz 

Absorbce kyslíku https://stop5g.cz/5g-60-ghz-absorpce-kysliku-vy-a-coronavirus/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022285204003650  

Riziko potratu https://stop5g.cz/studie-riziko-potratu-a-netermalni-radiace-magnetickeho-pole/ 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8#Tab2 

Srdce a krev https://stop5g.cz/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanity-ctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/ 

Vysílačky https://stop5g.cz/pro-police-prestante-prosim-okamzite-pouzivat-system-tetra-airwave-zabiji-policii/ 

https://youtu.be/dCY7ybRRlMM 

Další studie


Myši a enzymy  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730063X#fig0015 

Vyjádření Světové zdravotnické organizace https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/  

Jeseník

https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/517-5g-sit-v-jeseniku.html 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jesenik-tydenik-5g-site-technologie-olomouc_2005211843_sto 

https://www.jestyd.cz/  

Hmyz

https://www.jscimedcentral.com/Behavior/Articles/behavior-2-1010.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/  

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3 

Ptáci

https://www.sciencemag.org/news/2016/06/body-s-hidden-compass-what-it-and-how-does-it-work 

https://www.audubon.org/news/no-5g-radio-waves-do-not-kill-birds 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24805233/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27047356/